logovga 2

YASAL UYUM VE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TAAHHÜDÜ

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası (“Politika”), Veri Güvenliği Akademisi olarak başta kuruluşumuzun bağlı oldukları yasal uyum süreçleri, ilgili mevzuat hükümleri, sözleşme süreçlere uymayı ve ilgili yönetim sistemi şartlarına uygunluk sağlamayı,

Veri Güvenliği Akademisi Şirketi bünyesinde bulunan entegre yönetim sisteminin kurulmasına bağlı olarak Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt ederiz.

POLİTİKANIN AMACI

İşbu Politikanın temel amacı, Entegre Yönetim Sistemi (TS ISO/IEC 9001-27001-27701-22301-20000-1) gereksinimleri olan yöntem ve süreçlerine ilişkin esasları belirlemektir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İşbu Politika, Şirketin işlemekte olduğu Yasal Uyum ve Kalite Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Kişisel Verileri Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine ilişkin, tüm entegre yönetim faaliyetlerini kapsar ve söz konusu faaliyetlerde uygulanır.

Entegre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, kişisel bilgilerin yansıra, Müşteri bilgilerini ve Kurumsal bilgilerin güvenliğini her zaman en üst düzeyde sağlarız.

İlgili tüm yasa, yönetmelikler ve mevzuatların yanı sıra uluslararası standartlara uygun bir şekilde çalışırız.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin çevrenin ve toplumun sürekli memnuniyetini dengeli biçimde ve onlarla iş birliği içerisinde olup, yasal ve sözleşme gereklilikleri karşılamaya özen gözetiriz.

Entegre Yönetim Sistemi amaç ve hedeflerini ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, Kalite,

Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği, İş Sürekliliği ve Bilgi teknolojileri Hizmet Yönetimine ilişkin iş süreçlerin her zaman en üst düzeyde sağlarız.

Kuruluşumuzu bağlayan tüm yasa, yönetmenlikler dahil başarımızı ve kalitemizi ilgilendiren tüm süreçlerimizi ve Entegre Yönetim Sistemi (TS ISO / IEC 9001-27001-27701 -22301-20000-1) şartlarına uygun davranır, sistemimizi sürekli olarak iyileştiririz.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamızı ilgili iç dış taraflara duyurusunu yaparak politikalarımızdan tüm tarafların haberdar olmasını sağlarız.

KYS-BGYS-KVYS-İSYS-BTHYS süreçlerine ilişkin düzenlemeler gerekmesi halinde, Temsilcisi yahut Komite’nin gerekli gördüğü hallerde, zaman zaman yönetim kurulu onayı ile değiştirilebilir.

Yasal uyum süreçleri ile, EYS, Düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde yasal uyum düzenlemeleri esas alınarak, ilgili politika ve prosedürlerimiz ilgili yasalar ve yönetmenlikler ile uyumlu hale getirilir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.